Studien fortskrider som planerat

Studien fortskrider som planerat. 29 900 män har inbjudits att delta.