Karin och Christer Johanssons fond för Forskning och Utveckling
ALF – Västra Götalandsregionen
BioCARE
Cancerfonden
Lions
Prostatacancerförbundet
Vetenskapsrådet