Om studien

G2-studien är en undersökning där 40 000 slumpvis utvalda män i Göteborg med omnejd erbjuds att delta. Syftet med studien är att upptäcka prostatacancer i tidigt skede och därigenom minska risken att avlida i prostatacancer. Studien bedrivs vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet och är ett samarbete mellan Avdelningarna för urologi och radiologi (röntgen). Enbart de som får en skriftlig inbjudan kan delta. Är du en av de inbjudna kan du hitta ytterligare information om studien på denna hemsida och via länkarna ovan.

Ansvarig för studien är professor Jonas Hugosson.

Aktuellt

Planerat driftstopp

23 februari kommer det inte gå att logga in på enkäten på grund av ett planerat driftstopp. Vi uppdaterar våra system. Driftstoppet kommer eventuellt innebära störningar under helgen vid åtkomst till enkäten.

Deltagarenkät

Om du blivit inbjuden till studien kan du logga in här och besvara enkäten. Inloggningsuppgifterna hittar du i ditt inbjudningsbrev.

Gå till enkät