Studien fortskrider

Studien fortskrider som planerat. 5 250 män har hittills inbjudits att delta.