Studien fortsätter

Studien fortlöper som planerat. Välkomna att kontakta oss vid frågor. Se kontaktuppgifter under fliken ”Kontakt”.