Planerat driftstopp

Planerat driftstopp

23 februari kommer det inte gå att logga in på enkäten på grund av ett planerat driftstopp. Vi uppdaterar våra system. Driftstoppet kommer eventuellt innebära störningar under helgen vid åtkomst till enkäten.