Covid 19 – coronavirus

Covid-19 – Coronavirus

P g a personalbrist är Unilabs Almedal stängt tillsvidare.
Unilabs Carlanderska har fr o m 2020-03-17 ändrade öppettider (se flik ”Provtagningscentraler”).
För närmare information om provtagning hänvisar vi till provtagningsenheternas hemsidor.