Studien fortskrider som planerat

Studien fortskrider som planerat och vi har nu bjudit in 32 941 män till PSA-provtagning.