Studien fortskrider

Studien fortskrider som planerat. 24 000 män har nu inbjudits att delta.