Studien fortskrider

Studien fortskrider som planerat och vi har nu bjudit in 16 198 män till PSA-provtagning.