Studien fortskrider

Studien fortskrider som planerat och vi har nu bjudit in 14 505 män till PSA-provtagning. Vill passa på att önska alla en God Jul och ett Gott Nytt År!