Studien fortskrider

Studien fortskrider som planerat och vi har nu bjudit in 13 000 män till PSA-provtagning.