Studien fortskrider

Studien fortskrider som planerat. 7000 män har nu inbjudits att delta.