Studien fortskrider

Studien fortskrider och vi har nu bjudit in 8 000 män till PSA-provtagning.