Problem med e-post

Det är för närvarande problem med e-posten på Göteborgs universitet. Detta påverkar även e-post till och från studiens e-postadress, d v s g2@gu.se. Vi hoppas att felet snart ska vara avhjälpt!