Nu är vi igång efter sommaruppehållet igen

Efter sommaruppehållet är vi nu äntligen igång med studien igen! Studien fortskrider som planerat och vi har hittills bjudit in 10 700 män till PSA-provtagning.