Aktuellt

Nu börjar vi bjuda in till studien igen. Ni som fick en inbjudan till studien under februari- mars i år och som, med anledning av coronapandemin valde/blev rådda att avstå, kommer att få en ny inbjudan under hösten. Om du tidigare deltagit och fått besked om ny inbjudan för PSA-provtagning första halvåret i år så har den, p g a coronapandemin, blivit senarelagd men kommer även den att sändas ut till hösten om inget oförutseende inträffar.

Informationen här uppdateras fortlöpande. Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till oss via mejl eller telefon. Se kontaktuppgifter under fliken “Kontakt”.